Baderegler i svømmehallen

Hygiejniske baderegler

1. Har du en smitsom sygdom, må du ikke bade. Det kan være diarre, forkølelse, ondt i halsen, øre- eller øjenbetændelse, betændelse i huden eller andre smitsomme sygdomme.

2. Har du fodvorter eller fodsvamp må du bade men KUN hvis du er under lægebehandling.

3. Ble-brugende børn, skal bruge svømmehallens badebukser eller lignende (spørg eventuelt personalet) Det er ikke tilladt at bruge engangs-badebleer i Svømmehallen.

4. Har du benyttet toilettet skal du under bruseren uden badetøj.

5. Hele kroppen skal sæbes ind og skylles grundigt uden badetøj.

6. Du skal vaske håret eller bruge badehætte.

7. Badetøjet skal være rent og egnet. Undertøj er ikke tilladt.

8. Udendørs fodtøj må ikke benyttes inde i svømmehallen.

9. Madvarer må ikke nydes i omklædnings-/baderummet.

Sikkerhed

10. Badende der benytter badevinger eller bælte, må ikke opholde sig i det store bassin (25 m) uden følge med en voksen.

11. Udspring fra 1 m vippen med badevinger eller bælte er tilladt med en voksen i bassinet. Udspring fra 3 m vippen med badevinger eller bælte er IKKE tilladt. Ved tvivl: Spørg personalet.

12. Den afmærkede svømmebane, er kun for svømmere og er ikke til leg.

13. Rutsjebanen må benyttes efter gældende regler. Se opslag ved rutsjebanen.

14. Det er ikke tilladt at hælde vand eller olier på saunaen eller termostaten af ​​gæster udenfor saunagus tiderne. Det vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra saunaen.

For at forebygge ulykker er det IKKE tilladt at:

 • Løbe - skubbe og dykke andre i børne-, morskabs- og varmtvandsbassinet
 • At springe på hovedet i den lave ende af det store bassin (25m), i Morskabsbassinet og Varmtvandsbassinet.
 • At være beruset eller påvirket af euforiserende stoffer
 • Medbringe genstande af glas i omklædningsrum, baderum eller svømmehal

Generelt

Børn under 10 år, - kun i følgeskab med en voksen.
Børn over 7 år har ikke adgang til omklædning for det modsatte køn - Familierum kan anvendes.

For at sikre alle brugergrupper en god oplevelse skal personalets anvisninger følges.
Brugere kan bortvises, hvis personalets anvisninger ikke følges.

Det er IKKE tilladt, at tage foto og filme i omklædningsrum og i hallen.

Politianmeldelse sker ved krænkende adfærd, vold, trusler og andre ulovligheder.

Ophold i svømmehallen foregår på eget ansvar.

At bade på eget ansvar i en svømmehal betyder, at du selv har ansvaret for din egen sikkerhed. Det ansvar skal du ikke lægge over på andre, heller ikke større småsøskende. Gør du det, er dine børn i risiko-gruppen.
Svømmehallens livreddere har opmærksomheden samlet om alle gæsterne der er i hallen. Ikke kun dem der er i vandet, men også dem, som bevæger sig rundt på bassinkanten, de kan nemlig også komme til skade, eller gøre skade på andre. Fx. ved at springe i vandet fra siderne, og ramme ned i en svømmende.

Tidligere drukneulykker har vist, at en drukneulykke oftest opstår

 • når badende konkurrerer i at holde sig under vandet i længst tid
 • hvis man med tvang holder hinanden nede under vandet
 • når en ikke habil svømmer bliver svømmet ned eller ind i
 • når ikke habile svømmere ikke holdes under opsyn af pårørende
 • når en badende fx. får et ildebefindende.

Epilepsi

Folk med epilepsi, er en meget udsat gruppe når de bader, og har man epilepsi, skal man aldrig bade alene, men altid lave en aftale med en god ven, om at holde øje med sig. Et epileptisk anfald udløst i vand, vil altid medføre at vedkommende går til bunds.

Livredderne

 • er uddannet og trænet i, at forudse farlige situationer og vil gribe ind, når de ser optræk til noget farligt
 • minimerer risikoen for, at en nærdrukneulykke får en tragisk udgang.
 • kan yde en kvalificeret indsats, når ulykken er ude.
 • er trænede i at bruge svømmehallens sikkerhedsudstyr.
 • kan ikke garantere alle badenes sikkerhed.
 • er ikke en garanti for, at der ikke sker en drukneulykke.

 Gribskov svømmehals livreddere har praktisk bestået livredderprøve, kendskab til bjærgning og de har gennemført førstehjælpskursus med hjertemassage.
Årligt bliver livredderens færdigheder gennemprøvet af en autoriseret dommer, udpeget af svømmehallens ledelse.

Hvordan opdages den druknede

Erfaringerne viser, at det oftest er en af de badende, der svømmer frem og tilbage, som først får øje på en forulykket på bunden og tilkalder livredderen.
Livredderen yder derefter den nødvendige kvalificerede indsats.