Billetter

Fra d. 1 november 2021 kan der ikke længere benyttes kontanter i automaten ved indgangen.

Køb af billetter med mønter og pengesedler foregår fremover på kontoret ved indgangen til biblioteket.

Mandag  - torsdag kl. 09:00 - 14:00 Fredag kl. 09:00 - 13:00

KØB DIN BILLET OVER NETTET - KLIK HER
Du skal blot fremvise QR koden ved indgangen og du kan gå direkte ind.
Når du har betalt din billet over nettet sendes der en tilmeldingsbekræftelse med din billet (en QR-kode) til din emailadresse.
Du kan vælge at printe billetten med QR koden eller bruge din smartphone til fremvisning ved scanneren i Svømmehallen.
Hvis du vælger at printe billetten, skal du huske at sætte X i rubrikken "faktisk størrelse"

Du kan også købe din billet i automaten i Svømmehallen.

Billetter er gældende 3 år fra købsdato.

 
BILLETPRISER

Engangsbillet:
Voksen: 45,- kr
Barn til og med 15 år 25,- kr

10 turskort:
Voksen 300,- kr
Børn til og med 15 år 150,- kr
10 turs kort pensionist (65+) 200,- kr
1 voksen og barn  10 turs 450,- kr

Familiebillet 1 turs:
1 voksen og barn 70,- kr
2 voksne og 2 børn 120,- kr
1 voksen og 2 børn 80,- kr
1 voksen og 3 børn 105,- kr
2 voksne og 1 barn 100,- kr.

Årskort:
Voksen 1.250,- kr
Barn til og med 15 år 750,- kr
Pensionist (65+) 1.250,- kr

Halvårskort:
Voksen 750,- kr
Børn til og med 15 år 400,- kr
Pensionist (65+) 750,- kr

Handicap billetter:
Handicap og hjælper (uden ledsagerkort) 1 turs 70,- kr
Handicap og hjælper (uden ledsagerkort) 10 turs 450,- kr
Handicap + ledsager med ledsagerkort 1 turs 45,00 kr.
Handicap + ledsager med ledsagerkort 10 turs 300,00 kr.
Handicap + ledsager med ledsagerkort årskort: Børn 750 kr. voksen 1250 kr.


Ledsagerkort

Ledsagerkort udstedes af Danske Handicaporganisationers brugerservice og udstedes til personer med handicap, der har behov for en ledsager til at færdes i det offentlige rum. Kortet dokumenterer kortindehaverens behov for at have en ledsager med fx. i bus, tog, metro, museum,teater eller lign. Ledsagerbehovet retter sig mod alle uanset alder og kan være begrundet i både fysiske som psykiske funktionsnedsættelser. 

Ved ansøgningom ledsagerkort skal behovet for at have en ledsager dokumenteres enten via en lægeerklæring eller ved at man i forvejen er visiteret til en af følgende ydelser.

1. Visiteret til botilbud

2. Visiteret til parkeringskort formpersoner med handicap

3. Visiteret til personlig hjælpeordning eller den kommunale ledsagerordning.

4. Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven eller godkendt til at deltage i den individuellehandicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som trafikselskaberne skal etablere som fritidskørsel.

5. Medlem af Dansk Blindesamfund.

Er man omfattet at et af de nævnte kriterier, vil bevillingen til denne ydelse udgøre en tilstrækkelig dokumentation, når der ansøges om ledsagerkort.

Kortet koster 200,- kr. og er gyldigt i 3 år. Herefter skal det fornyes ved fremsendelse af nyt ansøgningsskema.


Aqua Fit og Aqua Jogging

Årskort : 2.000,- kr.
½årskort: 1.200,- kr.
10 turskort: 400,- kr. incl. entre
Endagsbillet: 60,- kr. incl. entre

Se åbningstider her >>

Design: Kelly Zarate